Posts Tagged ‘Henry George’

Markvärdesavgift istället för inkomstskatt.

Posted by: K2 on 09 december 2012