Archive for the ‘Geoklassisk ekonomi’ Category

Markvärdesavgift istället för inkomstskatt.

Posted by: K2 on 09 december 2012