Archive for the ‘Ekonomi’ Category

Markvärdesavgift istället för inkomstskatt.

Posted by: K2 on 09 december 2012

Lokal honungsvaluta införd i Lund!

Posted by: K2 on 13 september 2011

Debtocracy!

Posted by: K2 on 11 juni 2011

Ny svensk finanskris på väg?

Posted by: K2 on 06 maj 2011

Silver Liberation Army

Posted by: K2 on 07 april 2011

Penningsystemet är ett hot

Posted by: K2 on 14 mars 2011