Skrivet av: Cienfuegos | 10 februari 2010

Sjuåring tvångsomhändertagen pga konflikt om hemskolning.

Sen sju månader tillbaka lever familjen Johansson i en mardröm: familjens enda son, sjuårige Dominic, är bortförd och satt på fosterhem, föräldrarna för en ojämn kamp mot myndigheterna,  och mamma Annie börjar få bland annat hjärtproblem pga sorgen över sonens bortförande.

Det var  i juni 2009 som polis och sociala myndigheter stoppade flygplanet som familjen satt i på Arlanda med destination Indien. De var på väg till ett nytt liv i Indien, varifrån Dominics mamma ursprungligen kommer,  och där de hade långt gångna planer på att starta en hjälporganisation.

Myndigheterna bad familjen stiga av planet, och under förevändning att de skulle prata lite med honom,  förde de bort Dominic till ett angränsande rum. Sedan dess har pojken suttit i fosterhem, och fått träffa sina föräldrar ytterst sällan.

Hanterandet av ärendet kan inte kallas annat än brutalt och har fått allvarlig kritik även från internationellt håll . Polisen bröt mot all praxis

Anledningen till omhändertagandet ter sig alltmer diffus och ogrundad ju mer månaderna går.


Från början sades anledningen vara att familjen ville fortsätta hemskola Dominic såsom de har gjort sedan 6-årsåldern, delvis på grund av att de skulle flytta utomlands till ett helt annat skolsystem, och via hemskolning hade möjlighet att förbereda honom inför flytten på ett bättre sätt. En annan anledning verkar ha varit att Dominic själv upplevde skolan som rörig och därför ville vänta lite, vilket föräldrarna hörsammade, med utlandsresan i åtanke.

Hemskolning är än så länge möjligt och lagligen tillåtet i Sverige enligt den nuvarande skollagen kapitel 10, paragraf 4.  Lagen tillämpas dock redan idag restriktivt idag – tvärt emot utvecklingen i resten av västvärlden.
Läs mer om hemskolning

Skolan gick inte med på begäran om hemskolning, och när familjen ändå inte skickade Dominic till skolan, skickade ärendet vidare till Länsstyrelsen, som belade familjen med böter för varje dag som pojken uteblev.

I efterhand så har myndigheterna hittat andra graverande omständigheter:

Pojken skulle ha varit isolerad. Detta är en uppgift  som föräldrar och andra i familjens sociala nätverk bestrider, och även psykolog och andra med insyn intygar att Dominic är/var en utåtriktad, rättfram och social kille som har lätt för att ta kontakt och kommunicera.

Han hade inte fått barnvaccinen. Det är valfritt att vaccinera sina barn i Sverige.  Till sammanhanget kan adderas att Dominic under sina första 7 år inte hade en enda anmäld sjukdag. Jämför det med sjukfrånvarofrekvensen i vilken småbarnsfamilj som helst.

Familjen hade inte besökt BVC så flitigt som de borde. BVC är (officiellt) en serviceinrättning som är frivillig att besöka. BVC finns till som stöd för de familjer som behöver det, och är inte obligatoriskt att kontakta.

Dominic hade ett par hål i tänderna. Om detta är grund till omhändertagande, då är det många barn i Sverige som bör omhändertas.

Fler lika huvudlösa skäl har angetts efterhand, bl.a att Indien är ett farligt land att ta ett barn till. Hur kan man då tillåta alla dessa resor till Thailand, för att inte tala om Mexico med sin höga våldsbrottslighet?
Och alla andra semesterparadis?

Sedan Dominic omhändertogs har föräldrarna fått träffa honom, men väldigt sällan. En timme var femte vecka,  och under övervakning.
Under julen så fick familjen inte möjlighet att umgås. Det fanns ingen personal som kunde ställa upp.

Allt som allt så ser detta ärende inte bra ut för Sveriges Socialtjänst, och för de myndigheter som blivit involverade men inte ser till att  familjen får en rättvis behandling. Man har i flera led brutit mot FN:s barnkonvention.
Om misstag och tjänstefel har begåtts,  står vårt hopp till att det inom någon av alla dessa myndighetsled finns  människor som kan agera utifrån både känsla och logik, och som sätter rättvisa och human behandling före prestige.

För familjen är detta ett trauma som kommer att sätta djupa spår. Ju förr Dominic får komma hem, desto fortare kan läkningsprocessen starta.
Hjälp Dominic att komma hem!
Sprid information om Dominics öde!

—*—

Läs om hur du kan hjälpa familjen Johansson:
http://www.hslda.org/hs/international/Sweden/DJohanssonResources.asp

Mer information: http://dominicjohansson.blogspot.com/

Namninsamling : http://www.thepetitionsite.com/1/return-dominic-johansson-to-his-parents

Ingreppet mot sjuåringen utgör ett brott mot Europakonventionens Tilläggsprotokoll Nr 1, Artikel 2: ”Rätt till undervisning
Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”
Ingreppet utgör också ett brott mot Europakonventionens Tilläggsprotokoll Nr 4,
Artikel 2:2 som lyder: ”Var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget.”

Annons

Svar

  1. […] I dagsläget har Dominic blivit placerad i fosterhem mot hans vilja, föräldrarna får bara träffa honom en timme var femte vecka. Mer bakgrund om fallet kan läsas bland annat här. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: