Skrivet av: K2 | 04 februari 2010

Utsugningens ABC: När de rikaste blir för rika (går samhället under)!

Citat ur DN, december 2009:

Mellan 1991 och 2007 har de rikaste tio procenten i landet ökat sina disponibla inkomster med 88 procent. För de fattigaste tio procenten var ökningen 15 procent. Och arbetslösa och sjuka halkar efter dramatiskt.

Låter inget vidare va? Nej, det här är dåliga nyheter för gamla moder Svea men inte bara för jämställdhetsfrågan som princip. En värdeackumulering av sådan omfattning till förmån för en liten minoritet kan få betydligt större konsekvenser för vårt land än bara det faktum att de fattiga blir fattigare och de rikare blir rikare. Detta är ekonomisk parasitism som på sikt hotar hela vårt samhällsfundament!

Rent matematiskt…

5 Moseboken 15:1-3 Var sjunde år skall du avskriva skulder. Så skall avskrivningen gå till: Var och en som har en fordran skall efterskänka vad han har att fodra, det som han har lånat en annan. Han får inte kräva sin broder och landsman när skuldavskrivningen ha gjorts till Herrens ära.

Det är nämligen så att när den privilegierade minoriteten, utgörande runt 1% av befolkningen, genom våld eller övertalning, lyckats tillskansa sig en inkomst som konsekvent överstiger tillväxten för hela samhället uppstår instabilitet i ekonomin. Denna instabilitet är rent matematiskt oundviklig och ja, faktum är att en sådan ekonomi är dömd att fallera från den stund den uppstår. De som skrev bibelcitatet ovan var medvetna om detta. Mer medvetna än de flesta är idag!

Här följer ett exempel:

Låt oss anta att vi har ett litet kungarike med tusen personer. Penningmängden består av tusen guldmynt jämnt fördelade bland befolkningen. Landet är rikt och ekonomin växer med 3.7% varje år. De styrande (kungen, prästerna, officerarna osv.) som utgör blott 1% av befolkningen kräver att få tillgång till 10.1% av landets välstånd varje år. Resten av befolkningen är undersåtar, bönder och borgare av lägre klass. När kungariket bildades fick alla ett guldmynt var.

Så hur kommer ekonomin nu att utvecklas i detta fiktiva samhälle?

Ja, om vi för exemplets skull låter befolkningsmängden vara konstant så kommer efter 78år alla pengar att tillhöra 1% av befolkningen. Den styrande eliten kommer med andra ord att ha lagt beslag på allt välstånd! Siffrorna kan ändras men slutresultatet förblir detsamma. Det handlar bara om olika tidsramar. Befolkningen blir utfattig och de styrandes inkomster tar slut eftersom inget mer finns att hämta. Systemet slutar helt enkelt att fungera. Detta är en realitet som de gamla babylonierna kände väl till och de visste även vad som måste göras när detta scenario uppstår för att de styrande skulle kunna behålla makten (ett tag till åtminstone).

Tre möjligheter finns:

1: Krig! Att anfalla ett annat kungarike, plundra det och distribuera de nya pengarna i samhället. Detta är bara symtomatisk behandling eftersom den styrande eliten snart kommer att ha ackumulerat de nya värdena och ett nytt krig måste inledas. Detta är anledningen till varför imperier alltid måste expandera för att inte kollapsa. Sannolikt är det även anledningen till varför alla imperier har just gjort det, kollapsat, historiskt sett.

2: Revolution! Folket har fått nog och återdistribuerar välståndet ut i landet genom att slå ihjäl den forna eliten (armén var inte så svårslagen för inga pengar fanns kvar i statskassan att betala soldaternas löner med) och nationalisera deras välstånd. Detta fungerar bra inledningsvis ända tills revolutionsledarna själva, den nya eliten, konsekvent börjar ackumulera välstånd i en högre procentsats än procentsatsen för landets totala tillväxt. Exempel här kan tas från franska revolutionen där Louis XVI fick möta giljotinen för att senare bli ersatt av kejsar Napoleon som tillsammans med den nya eliten började suga ut Frankrike på ett sätt som framtvingade flera krig enligt ”möjlighet 1” ovan.

3: Total skuldavskrivning! Detta var det vanliga förfarandet i det babyloniska riket. Varje gång en ny regent tillträdde tronen så hölls ett jubelår där alla skulder avskrevs. Detta var en delvis återdistribuering av elitens välstånd ut i samhället för att fördröja resan mot systemstoppet. Jubelåren höll folket nöjda och lojala mot kungahuset. Självklart var detta ingen välgörenhetsgärning från regenternas sida utan helt sonika ett accepterande av systemets natur. Den matematiska verkligheten kunde de inte göra någonting åt och genom jubelåret gavs de möjlighet att lämna över makten till sina efterkommande.

I dagens samhälle är situationen av en mer komplex natur. Vi styrs inte av en envåldshärskare utan ackumuleringen av välstånd sker istället från realekonomin till den finansiella sektorn som är mångdubbelt större och spridd över hela världen. Idag har vi inflation, fractional reserve banking, elektroniska pengar, globalisering, värdepapperisering, patent osv. vilket babylonierna inte hade (inte allt åtminstone). Detta, med mer, är lösningar som genererar inkomster utan att skapa reella värden. Ja, vi har tillgång till saker som till synes är former av ekonomisk magi!

Genom att äga en upphovsrätt kan en person tjäna enorma summor på ett musikstycke komponerat av en sedan länge död person. Genom spekulation kan en börshaj tjäna stora summor pengar helt utan att skapa någon värdeökning annat än på pappret. Genom inflationsdrivande kreditexpansion, FRB, kan en bank passivt tjäna pengar på ränta utan att själv använda sina egna pengar till utlåning. Detta genererar högre siffror på respektive företags eller persons konton men något ökat reellt välstånd ger det inte. Värdepapperisering och spekulation kan istället skapa en illusion av välstånd som får människor att tro att de har de bra trots att den reella ekonomin kanske håller på att braka samman. Eller kanske till och med redan har gått omkull?

Här är Island ett bra exempel där folket blev tagna på sängen av den sönderfallande ekonomin. En längre tid innan sammanbrottet hade de levt gott på valutaspekulation, värdepapperisering av torskfisket och annan ”ekonomisk magi”, men som med allt trolleri var det en bluff vilket de till slut upptäckte på ett högst kännbart sätt. Nu sitter de i skulder upp över öronen och kan komma att bli en tredje världen nation.

Det babyloniska riket föll till slut, precis som alla andra imperier, även om det höll ut länge! Flera  Sakkunniga hävdar nu att den matematiska slutpunkten för den globala elitens värdeackumulering i vårt moderna samhälle närmar sig.

Den enda supermakt som återstår idag är USA, ett land med mycket stora samhällsklyftor, och i nuläget har landet expanderat sin krigföring till flera fronter, Irak och Afghanistan. Det diskuteras även kring om landet ska anfalla Iran eller inte. Under hela 1900-talet har USA varit ytterst verksam när det gäller krig i olika länder. Det finns även de som hävdar att landet har ägnat sig i hög grad åt ekonomisk kolonialism, utsugning av andra länder, via exempelvis IMF och WTO vilket kommer att diskuteras i senare blogginlägg. Kan detta beteende möjligen ha något att göra med ovan beskrivna ”möjlighet 1”?

Lösningar?

Det enda sättet att bli av med det här problemet är att göra sig av med det som Michael Hudson benämner som ”den ekonomiska parasiten”. Den ohållbara konsekventa värdeextraktionen ur samhället till förmån för en liten elit måste helt enkelt upphöra! Politiska åtgärder måste genomföras som ser till att en minoritet av befolkningen på ett konsekvent sätt inte kan ackumulera högre värden än procentsatsen för samhällets totala tillväxt. Det måste göras till en matematisk omöjlighet!

Sannolikt görs detta bäst genom att införa ett nytt och rättvist ekonomiskt system i kombination med väl uträknade skatter och regleringar som med matematisk precision motverkar ohållbar värdeackumulering. Det måste helt enkelt finnas ett tak för hur stor årlig inkomst en medborgare kan ha i samhället. Men först måste medvetenhet kring problemet uppstå och när reformerna väl genomförts så måste medvetenheten bibehållas för att parasiten inte ska uppstå igen!

Mer information om Islands ”ekonomiska magi” och dess otrevliga konsekvenser för öns medborgare (inte inräknat de som stack med pengarna förstås) finns i denna intressanta artikel från Vanity Fair.

Referenser:
Hela detta inlägg är en fritt översatt sammanfattning av ”A Tale of Securitized Cod, Babylonian Finance and Simple Math, del 1-3, på den utmärkta bloggen Utterly Correlated – som baseras på bland annat Michael Hudsons forskning. Där kan du sätta in dig mer detaljerat i frågan.

Läs mer:
Vårt ekonomiska system del 1: Vad är egentligen pengar och hur skapas dem?
Vårt Ekonomiska System del 2: Starta musiken och låt den spela!
Vårt ekonomiska system del 3: Är Riksbanken egentligen ett ”monster”?

Annons

Svar

 1. vad många som har ett stort engagemang!

 2. När jag var i Uppsala Domkyrka så kunde jag läsa samma ställe i bibeln men denna gång uttryckt på ett annat sätt:

  Vart sjunde år skall du avskriva skulder
  Femte Moseboken 15:1

  En utlänning får du kräva, men det som din broder är skyldig måste du efterskänka.
  Femte Moseboken 15:3

  Tack för ordet!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: