Skrivet av: K2 | 18 januari 2010

Är homosexualitet naturligt?

”Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare – ingen sådan får ärva Guds rike.”

Så står det i bibeln: Män som ligger med andra män förvägras evigt liv efter döden. Än i dag är frågan om homosexualitet kontroversiell i flera sammanhang. Exempelvis den numera namnkunnige frikyrkopastorn Åke Green gjorde i en predikan med titeln ”Man och Kvinna – Guds Skapelseordning”, ett uttalande som väckte stor debatt. Detta efter att han blivit anmäld för hets mot folkgrupp av den lokala RFSL-ordföranden i Bornholm där predikan hölls, 20juli 2003.

Uttalandet löd:

Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan till och med detta kan man ägna sig åt”


Med ”sexuella abnormiteter” menade Green allt sexuellt beteende som inte skedde mellan man och kvinna… och troligen då på det enda godkända tillvägagångssättet, missionärsställningen. Därav de homosexuellas upprördhet över uttalandet. Vad Green och hans åsiktsfränder inte kände till är att den s.k. ”branden” som är tänd i en människa även i högsta grad är tänd i djuren! Homosexualitet, bisexualitet, onani, orgasm hos bägge könen mm är väldokumenterade beteenden och skeenden i djurvärlden.

En framträdande representant för dessa ”sexuella abnormiteter” i naturen är människans närmaste släkting Dvärgschimpansen, även kallad Bonobon. Den tillhör de mest promiskuösa arterna på jorden. I en flock dvärgschimpanser gör nästan alla det med alla! Flertalet är bisexuella, en del av främst honorna föredrar rent homosexuella relationer. De onanerar flitigt, har analsex, oralsex och ordinära samlag. Gruppsex, incest och sex med minderårig är också inkluderat! Hanarna hänger ibland i en gren buk mot buk och onanerar genom att gnida sig mot varandra. Ett välutvecklat teckenspråk används för att kommunicera och då betyder att sluta och stänga armarna framför sig ”sära på benen”.

Vanföreställningarna om djurs sexliv är utbredda. Att djurs heterosexuella kontakter ofta sker under begränsade parningssäsonger behöver inte innebära att djuren är helt sexuellt inaktiva under den tid honorna inte är befruktningsbara. Djurhonor har klitoris och kan få orgasm precis som kvinnor hos människor och ofta föregås en befruktning av flera kopuleringar, ofta för rent nöjes skull. En kull lejonungar kan vara frukten från en av uppemot 1500 påsättningar och för varje rede med ägg kan de amerikanska tornfalkarna ha idkat samlag 700 gånger!

I forskarvärlden är det tyvärr ofta så att resultaten anpassas efter teorin istället för tvärtom. Prestige, forskararvoden mm står på spel och det är troligt att även vårt samhälles kristna föreställningar har haft inverkan i sammanhanget. Stora ansträngningar har i vilket fall gjorts för att behålla villfarelsen att djur lever i strikt monogama heterosexuella förhållanden.
Ett exempel: En amerikansk forskare med Tjockhornsfår som sitt expertområde hade stora bekymmer med sitt forskningsresultat. Han oroades för hur det skulle uppfattas när han redovisade fakta som visade att dessa så rent utpräglat maskulina djur var homosexuella. Han ägnade två år åt att skapa smarta formuleringar för att lösa problemet. Omskrivningar som ”aggrosexuellt beteende” användes för att visa att aggression och sexuellt beteende inte kunde särskiljas hos tjockhornsbaggarna. Slutligen bestämde sig forskaren dock för att säga som det var… baggarna var bögar.

Att många män av Homo Sapiens tänder till av lesbisk porrfilm är välkänt. Detta faktum har använts av forskare för att förklara lesbisk aktivitet i djurvärlden. Att se en hona bestiga en annan hona hos ekorrapan har beskrivits som ett sätt att få hanarna intresserade. Beteendet har hävdats existera hos många arter. Frågan om honorna gör det för sitt eget höga nöjes skull tycks dock inte ha ställts i dessa sammanhang. Att mänskliga kvinnor skulle bestiga varandra enbart för att få igång sina trötta heterosexuella män känns dock en aning långsökt. Vi vet att lesbiska kvinnor gör det för egen vinning men det faktum att det skulle kunna vara likadant i djurriket tycks forskarna som framlade ”upphetsningsteorin” inte ha reflekterat över.

Vissa biologer hävdar att bisexuella beteenden ofta har en bestämd social funktion och inte alls behöver betyda samlag eller njutning. Så kan det möjligen vara… det kan säkert handla om hierarkifrågor eller liknande. Dock är det ju så att även människan biologiskt räknas som en art. Studier har visat att bisexualitet var vanligare bland främst män förr i tiden. I London hade runt hälften av alla män erfarenhet av sex med andra män. Det var förbjudet i lag men ändå i hög grad accepterat i samhället. Merparten av männen gifte sig och skaffade sedermera barn. Kan det vara så att om samhällsklimatet i vår tid varit mer accepterande mot bisexualitet så skulle det vara mer utbrett? Och vad är det som säger att saken i så fall inte skulle kunna avspeglas i djurvärlden? Fler studier i ämnet vore önskvärt.

Det finns fördelar med homosexualitet i djurriket. Australiska svanhannar gaddar exempelvis ihop sig i par under parningssäsongen och försvarar gemensamt ett revir. Sin gemensamma styrka gör att de kan föda upp till 80% av sina kullar (de jagar iväg honorna när de lagt äggen) när deras heterosexuella par bara ligger på cirka 30%. Om detta är för att svanhannarna fattat tycke för varandra eller om det bara är en smart lösning för fortplantningen låter jag vara osagt.

Djur i allmänhet är flitiga onanister. Lejon gör det med framtassen, fladdermöss föredrar baktassarna, valrossar måste ta till labbarna och babianer till och med svansen. Hjortar och sebrahingstar har det lite besvärligare. De måste kröka rygg så att de kan gnida sig mot magen. Det kan ju kännas bra att det finns sådana medel att ta till eftersom långt ifrån alla individer vanligen deltar i artens fortplantning. Hos exempelvis giraffer är det upp till 75% av individerna som inte deltar i reproduktionen av arten. Bland sjölejonen ända upp till 95%! Ändå har de flesta ett rikt sexliv med sig själva eller med individer av samma kön. Reproduktionen verkar trots detta fortgå i tillräcklig omfattning och blir det för mycket idkar många arter abort. Sjölejon är exempel på detta. Många honor, från olika arter, kan på något sätt framkalla dödfödda foster. Detta sker ofta samtidigt och sent i havandeskapet. Fåglar slänger ägg ur boet och apor tros äta fosterdrivande växter.

Det finns många studier som sätter våra vanliga trosföreställningar på spel och som tvingar oss att tänka i nya banor. Allt från hbt-personers rättigheter till abortfrågan är ju känsliga ämnen i samhället idag. Kan fakta från djurriket hjälpa oss att ge dem en mer rättvis och biologiskt korrektare behandling? Tiden får utvisa om resultaten från sådana här studier kommer att ta plats i den nutida politiska debatten.

Källor:

Bruce Bagemihl – Biological Exuberance: Animal homosexuality and natural diversity (St. Martin´s Press, New York)

Annons

Svar

 1. Hmmm… I Kina har man ju då följt i sjölejonens fotspår och gjort aborter hos kvinnor in till sista månaderna. En spruta formaldehyd in i fontanellen så är bebisen död när den kommer ut…

  Själv tycker jag nog att det finns en del rätt trevliga skillnader mellan djur och människor. En strävan efter att handla etiskt/moraliskt, ta ansvar för sina handlingar och förmågan till att filosofera över livets mening.
  Jag tror nog inte det är så naturligt för en människa att enbart följa sina impulser helt enkelt.
  Det leder ofta till elände och lidande då det händer.
  Att ”avla barn” är ett stort ansvar för en människa…

  Vad tror du om mina synpunkter?:)

 2. Många naturfolk använde sig systematiskt av barnbegränsande metoder, ink. sätta ut nyfödda barn i skogen (eller på isen) och troligen även diverse preventiva medel. Rent logiskt har jag förståelse för förfarandet… dock betydligt mer för de traditionella kulturerna än för dess praxis i vårt moderna samhälle. Rent själsligt tycker jag abort är hemskt.

  Men är det inte ganska intressant att det vimlar av hbt-individer i djurriket precis som i människosfären? ^^

 3. Jodå, intressant… visst, och lite lustigt med forskare som döljer fakta som inte passar in i deras världbild…
  Men jag menar mest att bara för att något är naturligt förekommande bland djur så väl som människor, så blir det ju inte per automatik gott ur en etisk/moralisk synvinkel.

 4. Nej, det förstås. Har homosexuella djur en god moral kan man ju då undra? Skulle gärna sett en konservativt kristen kommentar på det! ^^

 5. Eh, jag är ju inte kristen, möjligen lite konservativ. Så vi får vänta på en kvalificerad kommentar då:)?

 6. Well, om djur har samma sexuella känsloliv som människor… är människor djur? Ja, skulle jag svara. En konservativt kristen kanske inte. Är homosexuella helt normala eftersom den homosexuella lösningen även frodas i djurriket (och t o m i vissa fall är en bättre strategi för att få ungarna att överleva). Ja, varför inte? En nazi skulle nog svara annorlunda. Men egentligen inte på några logiska grunder.

 7. Ja, jag är helt med på att djur har känslor såsom vi (därför jag inte kan med att äta dem:), även sexuella.
  Och att olika sorters saker förekommer hos såväl djuren som människorna är väl tydligt.
  Men vad man ska ”klassificera” som bra ur en etisk/moralisk synvinkel är en annan femma.
  Djur har sex med sina barn, äter ibland upp dem eller överger dem och som du nu lärt oss t o m kan framkalla abort är det helt normalt? Ja, för djuren är det normalt.
  Men för en människa (de flesta i alla fall) så känns inte detta så himla…eh, kommer inte på bättre ord än ”snällt”:)
  Det känns liksom fel…
  Detaljer kring vad som känns rätt/fel varierar genom tiderna och olika kulturer, men man är förvånansvärt ofta rätt överens om det.

 8. Japps, jag håller med. Man måste betänka att de naturfolk som ägnade sig åt populationskontroll levde under sådana villkor som krävde att de inte blev för många. Kanske matförsörjningen blivit lidande om de inte skapat de tabun och regler som bl a innefattade abort?

  Gällande köttätning så håller jag med fast ser det tvärtom. Jag är ett djur och kött tillhör min naturliga diet. Zebror har också känslor men lejonen äter dem ändå. Att avstå köttätning av djuretiska skäl är dock något jag till fullo respekterar.

  Intressant det där med hur värderingar ändras med tiden. Kanske borde göra ett inlägg om saken vid ett senare tillfälle?

 9. Ja men… Om frågan är som i rubriken t e x : Är homosexualitet är naturligt? Så är vi ju överens om att det verkar vara naturligt förekommande hos såväl djur som människor.
  Men min poäng är att vad som är naturligt inte per automatik är rätt ur en etisk/moralisk synvinkel.

  Människan tar avstånd till en massa saker som förekommer naturligt bland djuren (och hos vissa människor). Varför?
  Är det ”onaturligt”?

 10. Jag förstår inte hur homosexualitet skulle kunna vara omoraliskt… förutsatt att bägge parter samtyckt om saken förstås. I övrigt har jag faktiskt inget svar. Vad är moral egentligen? 🙂

 11. Och min poäng är inte huruvida homosexualitet eller något annat förekommande hos djur och människor är omoraliskt eller ej, utan min poäng är bara att vad som är naturligt inte per automatik alls behöver vara bra, eller gott ur en moralisk synvinkel.

  Vad som är moral? Det är känslan för vad som är rätt och fel. Den känslan präglas till stor del av vilka värderingar samhället omkring en omhuldar, och kan därmed variera en del. Men förvånansvärt lite ändå… (det är kanske ett kort svar, men man borde ju utveckla det lite:)

 12. Spännande debatt! Ja vad är moral?
  Iallafall inget som djur slösar tid på!
  Det som skiljer människan från andra djur, är väl bland annat just att hon har förmågan att tänka abstrakt, och därmed att utveckla ett samhälle som bygger på abstrakta begrepp, som kultur och moral.
  Dessa begrepp är förmodligen överflödiga, ur ren överlevnadssynvinkel.
  Eller kanske är de av yttersta vikt för just människodjurets överlevnad?
  Normalt betyder ju egentligen accepterat, dvs icke tabu. Så snart en företeelse accepteras är den ”normal” vilket egentligen inte säger nånting.
  Precis vad som helst kan, har eller kommer förmodligen att ha varit normalt, nån gång under mänsklighetens livstid. Det hänger bara på vad samhället ser som nödvändig anpassning till livsbetingelserna.
  Vem vet, kanske kommer homosexualitet med tiden att ses som mer normalt än heterosexualitet, i tider när man försöker stoppa befolkningsökningen med alla medel?

 13. Ja, homosexualitet var ju allmän praxis i antikens grekland. 🙂

  Apropå moral och kultur: Elefanter kan ha ”sörjningsceremonier” över döda flockkamrater. Är detta en form av kultur?

 14. Ja, varför inte? Det är ju i alla fall ett socialt överfört levnadsmönster, tänker jag. De verkar ju helt klart ha känslor för sina döda.
  Moral finns säkert hos djur med, men precis som man kan säga om en människa att den har låg moral eller handlar omoraliskt, så kan väl djur det med?
  Men största skillnaden är väl att de inte skriver böcker, stiftar lagar, och håller diskussioner för att belysa dessa ämnen.
  Det tror jag som Cienfugos, vara livsnödvändigt för människoarten…
  Ja, spontana spekulationer.
  Intressant att fundera mer över!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: